Styret

 

  til forsiden

lokalstyret

fylkesstyret

   
 
Husflidskonsulenten   Kathrine Gregersen, Pb 242, 4503 Mandal 38 26 02 46/ 977 15 722   vestagder@husflid.no  

 

 

FLEKKEFJORD HUSFLIDSLAG

Forslag til STYRET 2021

 Helene Tangvald Larsen, Astri Strømland, Anne Grete Velund, Marit Haugland Feed, Reidun Sundtjønn Ulland, Marit Haugland Feed     

Arbeidsutvalg : Sølvi Rita Lilledrange, Alice Glendrange, Astri Strømland

                                                

 

 

 

FLEKKEFJORD HUSFLIDSLAG

STYRET 2019

 

 
2019        
Leder 19 - 20 Sigrun Johansdottir 472 71 779 leder,kontakt utad
Sekretær 19 Ann-Magritt Reithaug 41 69 49 81 nestleder,sekretær ,(skrive referat og program ,brev til medlemmer og annen korrespondanse) i nært samarbeid,rådføring med styret
Kasserer 19 Sølvi 90018576  det økonomiske/kasserer.
  19 Marit 97097174  
.vararep.   Reidun Ulland    
         
         
2018        
Leder 18 - 19 Sigrun Johansdottir 472 71 779  
Nestleder 17 - 19 Astri Strømland 40240185 TLF: 38323416
Sekretær 17 - 19 Alice  Glendrange Nilsen  90755854 TLF:38321413

Kasserer

18 - 20 Marion Midtbø 95 74 65 20   
Styremedlem        
         
1.vararep.   Else Margrethe Torgersen 91328740  
2.vararep.   Ann-Magritt Reithaug 41 69 49 81     
         
Arbeidsutvalg 18 - 20 Elisabeth Ø. Klungland 97 52 62 13 38375551
  18 - 20 Elin Tesaker 959 30 690  
  17 - 19 Ingeborg Sandsmark 98471592 TLF: 38324646
   17 - 19

Mary Ann Modal Ree

  9719420  
   

 

   
                               
         
Revisor   Bjørg Vatne 38 32 29 07 / 41 56 79 49  
vararep.   Carol Reksten 38 37 37 46 / 92 42 43 18  
Valgkomité 17 - 19 Else May Unhammer  97 11 79 21  
         
                             
 

 

 

VEST-AGDER HUSFLIDSLAG

FYLKESSTYRET 2016

  

Medlemsblad:
Nanne Støhlmacher   
nanne.mandal@online.no

 
     
 Leder Reidun Knutsen rreidunk@gmail.com 975 70 424
Nestleder/ Studieleder Turid K. Eik tuk-eik@online.no 41568711
 Sekretær Kathrine H. Bringsdal kathrine.bringsdal@outlook.com 41628189
Kasserer Nanne Støhlmacher nanne.mandal@online.no 911 42 493
 Studieleder Aud Simona Stene simona.stene@gmail.com 95269565
 Ung husflid Annie Tollefsen annie.tollefsen@me.com 415 68 711
 Nettansvarlig Hanne Tollisen Torgersen hanne.tt@gmail.com 47200100
1. vara Nanne Støhlmacher nanne.mandal@online.no 911 42 493
2. vara Liv Færøyvik Damman liv.f.damman@gmail.com 476 02 710
Medlemsblad Nanne Støhlmacher  nanne.mandal@online.no 911 42 493