PROGRAM

vår - 2019

  til forsiden    

 

 

2019

               
   

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

januar

uke 1

             
 

uke 2

             
 

uke 3

             
 

uke 4

             

februar

uke 5

             
 

uke 6

    6.  Årsmøte i Liengården kl. 19.00        
 

uke 7

             
 

uke 8

             

mars

uke 9

             
 

uke 10

   
 
       
 

uke 11

     13. Strikkekafe kl. 19        
 

uke 12

             
 

uke 13

    27. Kreativ kveld, kl. 18 Gunn Birgisdottir kommer        

april

uke 14

             
 

uke 15

    10. Strikkekafe kl. 19        
 

uke 16

             
 

uke 17

             

mai

uke 18

             
 

uke 19

    8. Møte i Sjøbuene kl. 19
Randi og Siri fra Holen ullverksted
 kommer og forteller om hvordan de behandler ull fra egne sauer , og farger garnet selv etterpå.
       
 

uke 20

             
 

uke 21

             
 

uke 22

             
 

uke 23

             

2018

aug.

uke 34

    23.Møte   kl. 19.00
Liengården
       

sept.

uke 35

    29.        
 

uke 36

    05. Strikke-kafè        
 

uke 37

    12.        
 

uke 38

    19.Møte   kl. 19.00
Liengården
    22. invitasjon fra Ung Husflid til inspirasjonsdag i Grimstad.  
 

uke 39

    26.        

okt.

uke 40

    03. Strikke-kafè        

 

uke 41

    10.        
 

uke 42

    17. Møte  kl. 19.00
Liengården
       
 

uke 43

    24.   26. Høstmesse i Avholdslokalet
kl. 11 - 17
27. Høstmesse         kl. 10 - 16  

nov.

uke 44

    30.        
 

uke 45

    07.  Møte  kl. 19.00
Liengården
       
 

uke 46

    14.        
 

uke 47

    21.        

des.

uke 48

    28.        
 

uke 49

    05.  Julemøte  kl. 19.00
Liengården
       
 

 

             

 Laurdag 22. september: Denne dagen inviterer fylkeslaga alle som arbeidar med Ung Husflid til inspirasjonsdag i Grimstad. Dette er tredje gongen me arrangerer denne typen kurs og tilbakemeldingane har vore veldig gode. Det vert ein heil dag med kursing i ulike teknikkar og me lagar modellar som ein kan bruke i Ung Husflidarbeidet. Kvart lag som deltek får også med seg utstyr- og materialpakke tilbake til laget. Invitasjon kjem når programmet er klart.
Laurdag 13. oktober: KURSLØRDAG i Lillesand. Dette er eit tilbode som vart starta for at det skulle skje meir for mannlege medlemmer på Agder. Det første treffet hadde me på Evje i 2016 og det samla menn frå store deler av Agder. I vår var Lyngdal Husflidslag vertskap og påmeldinga var så stor at me måtte setje opp ekstrakurs. Me held på med programmet for neste samling i Lillesand og her er både tre, tauverk og smijern nokre av elementa. Både kvinner og menn er velkomne! Hald av dagen, så kjem det meir informasjon etter sommaren.
Onsdag 31. oktober: Denne kvelden er det vel verdt å ta turen til Mandal for alle som er interesserte i tekstil og vev. Mandal Husflidslag har invitert tekstilkunstnar Åse Eriksen til temakveld vev. Alle medlemmer i alle lokallag på Agder er invitert og dette er ei fin anledning til å besøke eit anna lag og treffe andre medlemmer. Sjå vedlagt invitasjon for meir informasjon!